Poziv za sjednicu Odbora 07.01.2010.godineRedovna sjednica Odbora UPND - 04.06.2009.Proširena tematska sjednica 08.05.2009.Redovna sjednica Odbora UPND - 07.04.2008.Redovna sjednica Odbora UPND - 27.02.2008.
 
 
UPND-Home
O nama
Zadaci i djelatnost
Organi
•  Odbor Udruženja
•  Skupština
Propisi
Korisni linkovi
Kontakti
Arhiva sjednica Odbora UPND
Pristupnica
Galerija slika

Prijava za članove 

Zaboravili ste podatke?
Servisi za članove

Odbor Udruženja

Milenko Bošković dipl. ing.maš.,
predsjednik

Udruga trgovaca naftom
Mostar

Izudin Ahmetlić dipl. ing.,
potpredsjednik

''Hifa Oil''d.o.o.Tešanj

Bećir Čengić
član

"El Tarik Oil"
Sarajevo

Predrag Kožul
član

"ABCPetrol" d.o.o.
Široki Brijeg

Ismet Begić
član

"Almy" d.o.o. Zenica

Hasan Ušćuplić
član

"Polo" d.o.o. Kalesija

Nijaz Orman
član

"Orman" d.o.o. Kiseljak

Mujo Ahmetspahić
član

" Ahmetspahić Petrol'' d.o.o.Sarajevo

Muhidin Alić
član

"Shell-Elektron" d.o.o. Gračanica

Blaž Krezić
član

"Energy Commerce" d.o.o. Mostar

Mirko Šiško
član

"Zabrišće B&M"d.o.o. Livno

Sead Habeš
član

"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo

Mehmed Huremagić
član
"Euro jet" d.o.o. Cazin

Haris Kuskunović
član

OMV BH d.o.o. Sarajevo


Odbor ima sljedeći djelokrug poslova:

- donosi Poslovnik o radu, te usvaja njegove izmjene i dopune;
- bira  voditelje radnih grupa;
- bira predsjednika Udruženja;
- raspravlja i donosi prijedloge i zaključke o temama koje su od interesa za sve članove Udruženja;
- imenuje i razrješava članove radnih grupa, timova i sl.;
- inicira, razmatra i predlaže izmjene i dopune zakona i pratećih akata iz djelokruga rada Udruženja;
- pokreće inicijativu i donosi odluke o zaključivanju ugovora od interesa za udruženje;
- radi na organizovanju dopunskog obrazovanja poslovodnih i drugih struktura;
- priprema prijedloge prema organima Komore iz svog djelokruga rada;
- donosi uzanse i kodekse ponašanja;
- donosi odluke o prijedlozima i inicijativama radnih grupa;
- donosi odluke o obrazovanju stalnih ili povremenih tijela;
- rješava druga pitanja iz djelokruga rada Udruženja.

 
 
 
 
 
 
Home |

Copyright © 1999 - 2008 Privredna / Gospodarska komora Federacije BiH -  All rights reserved
design and development DWS and DSD Feb 2008